Heikki Korpela

Tutkimus

Työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa ja Helsinki GSE:llä.
Tutkin työvoimapolitiikan vaikutuksia työttömyyteen ja työllisyyteen. Väitöskirjani ohjaaja on Roope Uusitalo.

Työpapereita

Meneillään olevia tutkimusprojekteja

 • Työttömyysvakuutusmaksujen omavastuujärjestelmä
 • Palkkatuen vaikutus työllisyyteen

Research

I am a doctoral student at the University of Helsinki and the Helsinki Graduate School of Economics.
My research focuses on policies related to unemployment, including unemployment benefits and active labour market policies. My doctoral advisor is Roope Uusitalo.

Working papers

Work in progress (single-authored papers)

 • Experience rating the Finnish unemployment insurance tax
 • The Finnish hiring subsidy and employment

Opetus

Ohjaaja kursseilla

 • Differentiaaliyhtälöt I, 2017
 • Taloustieteen perusteet, 2019
 • Microeconomics I, 2020 (taloustieteen maisteriohjelma)
 • Econometrics 1, 2022 (taloustieteen maisteriohjelma)
 • Econometrics 1, 2023 (taloustieteen maisteriohjelma)
 • Econometrics 1, 2024 (taloustieteen maisteriohjelma); SISU

Teaching

Teaching assistant for

 • Differential equations I, 2017
 • Introduction to Economics, 2019
 • Microeconomics I, 2020 (Master's Programme in Economics)
 • Econometrics 1, 2022 (Master's Programme in Economics)
 • Econometrics 1, 2023 (Master's Programme in Economics)
 • Econometrics 1, 2024 (Master's Programme in Economics) SISU

Aiempaa

Ansioluetteloni.
Työskentelin vihreässä eduskuntaryhmässä vuosina 2008–2016. Kuuluin puolueeseen vuoteen 2014 asti. Olen sen jälkeen ollut puolueisiin kuulumaton.

Earlier stuff

My resume.
I worked in the Green Parliamentary Group from 2008 to 2016. I was a member of the Green Party until 2014. Since then, I have not been affiliated with a political party.

Yhteystiedot

heikki.korpela@iki.fi, 040 848 6022

Contact

heikki.korpela@iki.fi, +358 40 848 6022